Brdy Οικιακό

Δορυφορική και 5G

Σταθερό Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο

Ανθεκτική και αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς

εξυπηρετούμε

Μετάδοση & Μέσα Ενημέρωσης, Άμυνα και Ασφάλεια, Εξόρυξη, Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο, Δασοκομία & Γεωργία, Λιανικό Εμπόριο & Τραπεζικό Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία

με την Brdy

Θα χαιρόμασταν να ακούσουμε τη γνώμη σας ώστε να συζητήσουμε σχετικά με ευκαιρίες μεταπώλησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ισχυρές

Λύσεις εφεδρικών συστημάτων

Παραδίδονται μέσω δορυφορικής και 5G FWA (Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης), προστατεύοντας την επιχειρηματική συνέχεια σε όλη την Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Brdy Για την Επιχείρηση

Ασύρματες Λύσεις Ευρυζωνικού Δικτύου

Η ανθεκτική και αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι ο κορμός όλων των επιχειρηματικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως από το μέγεθος της επιχείρησης ή τον τομέα.

Η Brdy επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές μη εξυπηρετούμενες ή υποεξυπηρετούμενες από τις παραδοσιακές ευρυζωνικές τεχνολογίες όσον αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Αυτό το κάνουμε εφαρμόζοντας ένα χαρτοφυλάκιο δορυφόρικης και σταθερής ασύρματης 5G πρόσβασης σε υπερ-ταχεία ευρυζωνική, και εξατομικεύουμε μια λύση για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική εφαρμογή. Δουλεύοντας με πολλαπλά δίκτυα, οι λύσεις μας εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη, και εξυπηρετούμε βιομηχανίες από το λιανεμπόριο μέχρι και τις εξορύξεις. Θα χαιρόμασταν πολύ να εξετάσουμε τις απαιτήσεις συνδεσιμότητας και εφεδρικού συστήματος σας και να προσαρμόσουμε μια λύση υπηρεσιών για τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας.

"Για πρώτη φορά στην ιστορία, συγκρίσιμες ταχύτητες δεδομένων και καθυστερήσεις είναι διαθέσιμες στο 100% των χωρών, δεν υπάρχουν πλέον "μαύρα σημεία" κάλυψης.

Πρόκειται για μια τεράστια έκρηξη για κάθε αγροτική ή απομακρυσμένη επιχείρηση, και με την τεχνολογία που διαθέτουμε τώρα, το κόστος παροχής μιας σταθερής, υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης ευρυζωνικής σύνδεσης σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη τοποθεσία μόλις έπεσε από εκατομμύρια ευρώ σε μερικές χιλιάδες. Είναι μια πλήρης αλλαγή παραδείγματος.

Andrew Walwyn
Ιδρυτής

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Οι Υπηρεσίες Μας

Η Brdy επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές μη εξυπηρετούμενες
ή που πάσχουν από κακές επιδόσεις ενσύρματων ευρυζωνικών λύσεων.

Εργαζόμενοι με τον εξουσιοδοτημένο μας συνεργάτη μεταπωλητή Starlink, προσφέρουμε ένα κεντρικό σύστημα επιπρόσθετων υπηρεσιών και λειτουργιών για να εξασφαλίσουμε ότι παραδίδεται η πιο αποτελεσματική, εταιρικού επιπέδου λύση στη στεριά ή στη θάλασσα, σε όλη την υφήλιο.

Ο σχηματισμός του OneWeb θα αυξηθεί σε περίπου 650 δορυφόρους έως το 2023, παρέχοντας ασυναγώνιστη κάλυψη σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Βόρεια Ευρώπη. Με επιπλέον εκτοξεύσεις προγραμματισμένες στα τέλη του 2022 και το 2023, σύντομα το δίκτυο θα παρέχει εξαιρετική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεργάτης μας Viasat χειρίζεται γεωστατικούς (GEO) δορυφόρους, οι οποίοι περιστρέφονται 22,000 μίλια πάνω από τη γη. Όσο οι δορυφόροι GEO λειτουργούν σε σταθερή θέση και σε μεγαλύτερη απόσταση από τους δορυφόρους «LEO» (Χαμηλή Τροχιά της Γης) , χρειάζονται λιγότεροι για να καλύψουν την ίδια περιοχή του πλανήτη.

Προσφέρουμε ταχύτατη 5G FWA (ασύρματη σταθερή πρόσβαση) ευρυζωνική σύνδεση σε ολόκλητη τη Νορβηγία. Φτάνοντας ταχύτητες μέχρι και 500 Mbps, η 5G FWA είναι μία εύκολα εφαρμόσιμη λύση κατάλληλη ουσιαστικά για οποιαδήποτε τοποθεσία επιχείρησης.

Εάν διοικείτε μια επιχείρηση, δε χρειάζεται να σας μιλήσουμε σχετικά με τη σημαντικότητα μιας σταθερά ταχείας και αξιόπιστης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι είναι εξίσου σημαντική με το ηλεκτρικό ρεύμα ή ακόμα με μία τηλεφωνική γραμμή.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Τομείς Που Εξυπηρετούμε

Από την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας μέχρι το λιανεμπόριο σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τον τραπεζικό τομέα οι λύσεις μας εξυπηρετούν σήμερα ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Παρέχουμε ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να εξυπηρετήσουμε επιχειρηματικές δράσεις όσο απομακρυσμένες κι αν είναι, που εντοπίζονται είτε σε προσωρινές είτε σε μόνιμες τοποθεσίες. Με μια σουίτα δορυφορικών και 5G FWA (Ασύρματη Σταθερή Πρόσβαση) λύσεων προς χρήση, όσο απαιτητική κι αν είναι η τοποθεσία ή το εργασιακό περιβάλλον, μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη λύση για την επιχειρηματική σας εφαρμογή.

Η βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης παράγει τεράστιο όγκο δεδομένων ασθενών τα οποία χρειάζεται να είναι προσβάσιμα τοπικά για να δοθεί η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από επαγγελματίες της υγείας σε πραγματικό χρόνο. Οι διασώστες χρειάζονται συνδεσιμότητα για να υποστηρίξουν την ποιοτική φροντίδα των ασθενών και τη λήψη αποφάσεων, η οποία ξεκινά ακόμα και πριν την άφιξη σε μια υγεινομική μονάδα.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΙΟΤ (Διαδικτύου των Πραγμάτων) στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι οποίες μπορούν να συνδεθούν εξ αποστάσεως, οδηγεί επίσης στην ανάγκη οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστο διαδίκτυο. Και με πολλές αγροτικές μονάδες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να πάσχουν από έλλειψη ισχυρής συνδεσιμότητας σε υπηρεσίες και δεδομένα μέσω παραδοσιακών μέσων, διευκολύνουμε την πρόσβαση οπουδήποτε μέσω της δορυφορικών μας και των 5G FWA λύσεών μας.

Εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι λύσεις μας μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε καταστάσεις ορεινών διασώσεων ή σε άλλες έκτακτες ανάγκες όπως σε ακραία καιρικά φαινόμενα, από τοπικές αρχές, την αστυνομία και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Από τη φύση τους η δασοκομία και η γεωργία συχνά εντοπίζονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από επιλογές συνδεσιμότητας. Η αύξηση της χρήσης εφαρμογών που στηρίζονται στο ΙΟΤ (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και σε εξοπλισμό που ενεργοποιείται μέσω Wi-Fi όπως τα drones, σημαίνει ότι η ισχυρή, ασφαλής συνδεσιμότητα είναι ολοένα και περισσότερο καίριας σημασίας για την αποδοτικότητα.

Αξιοποιώντας τις δορυφορικές ή τις υπηρεσίες 5G FWA (Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης) μας εξασφαλίζεται ισχυρή συνδεσιμότητα όπου κι αν διεξάγονται οι επιχειρήσεις και με ταχύτητες μέχρι και 100Mbps καθοδικής ζεύξης.

Οι υπεράκτιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μαζί με τα αιολικά πάρκα, αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών δραστηριοτήτων και απαιτήσεων. Αυτή η εργασία υψηλής αξίας και πολυπλοκότητας λαμβάνει χώρα σε υπεράκτια περιβάλλοντα που μπορεί να είναι σκληρά και απομονωμένα, πιθανώς υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Τέτοιες δραστηριότητες έχουν κρίσιμες και μοναδικές απαιτήσεις συνδεσιμότητας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Η αξιόπιστη υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες για ασφαλείς και επιτυχείς επιχειρήσεις σε τέτοια περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, οι εταιρείες ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την εξ αποστάσεως επιτήρηση δραστηριοτήτων καίριας σημασίας, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες Internet of Things (IoT), τα βίντεο συνεχούς ροής και τη ρομποτική. Και να χρησιμοποιήσουν τηλεχειριζόμενα οχήματα (ROV) για να παρακολουθούν, να επιθεωρούν και να απευθύνονται για τις συνθήκες στο προσωπικό του πεδίου ώστε να βελτιώνουν την ασφάλεια και την παραγωγή. Οι δορυφορικές μας λύσεις συνδεσιμότητας προσφέρουν μια ιδανική λύση για να υποστηριχθούν τέτοιες δραστηριότητες και παρέχουν πρόσβαση στην ανάλυση δεδομένων που απαιτείται για την υποστήριξη λήψης κρίσιμων αποφάσεων.

Για την ταχεία εξέλιξη των ναυτιλιακών επικοινωνιών, από τους συναγερμούς γέφυρας, τις προειδοποιήσεις καιρού και την ανάλυση έξυπνων αισθητήρων σε εξοπλισμό καίριας σημασίας σε εντελώς λειτουργικά αυτόνομα πλοία, οι υπηρεσίες δορυφορικής συνδεσιμότητας είναι αναγκαίες για τους πλοιοκτήτες για να μεταμορφώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Και με τον αυξανόμενο αριθμό έξυπνων συσκευών που λειτουργούν επί του σκάφους και στα εμπορικά και στα σκάφη αναψυχής, επιβάλλεται η παροχή γρήγορης και αξιόπιστης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Aύτο θα το διευκολύνει η δορυφορική μας λύση χαμηλού χρόνου καθυστέρησης και θα βοηθήσει τους χειριστές του στόλου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους ολοένα και πιο αυστηρούς κανονισμούς, θα ξεκλειδώσει προηγμένες διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων της προγνωστικής συντήρησης, τον αυτοματισμό, του IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και του υψηλού επιπέδου μέτρων ασφαλείας, καθώς και θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών και του προσωπικού επί του σκάφους.

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας στις εξορυκτικές εργασίες μπορεί να επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής των ανδρών και των γυναικών των οποίων η εργασία απαιτεί να αφήνουν πίσω το σπίτι, την οικογένεια και τους φίλους τους. Η καλύτερη συνδεσιμότητα μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην ευημερία, το επίπεδο δεξιοτήτων, και την ασφάλεια των εργαζομένων που ζουν σε τέτοιες απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η ύπαρξη αξιόπιστης σύνδεσης με την οικογένεια και τους φίλους είναι αναγκαία για την προσέλκυση εργαζομένων σε απομακρυσμένα, σκλήρα περιβάλλοντα.

Μπορεί να βοηθήσει στην παροχή βασικών υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, η τηλεϊατρική, και η απομακρυσμένη υποστήριξη. Επιπλέον, φέρνοντας το διαδίκτυο σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, ο εξορυκτικός χειριστής μπορεί να υποστηρίξει τον τοπικό πληθυσμό και να συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις υποεξυπηρετούμενες απομονωμένες κοινότητες.

Οι λύσεις μας μπορούν να αξιοποιηθούν στις εξορυκτικές επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες, την υγεία και την ευημερία, τη διαχείριση των επενδυτικών αγαθών, την ασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε παραδοσιακό ενσύρματο δίκτυο.

Είτε σε περιπτώσεις εντός του στούντιο είτε «εξωτερικού χώρου» οι λύσεις δορυφορικής και 5G FWA (Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης) μας μπορούν να παρέχουν ένα μέσο αξιόπιστης και γρήγορης μεταφοράς δεδομένων στις βιομηχανίες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Ιδανικές για επικοινωνία σε αγροτικές ή απομακρυσμένες τοποθεσίες και για τη ζωντανή μετάδοση εκπομπών, προσφέρουμε μια γκάμα ειδικά διαμορφομένων λύσεων προσβάσιμων οπουδήποτε υπάρχει οπτική επαφή με το δορυφόρο ή με την κεραία 5G FWA (Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης).

Με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες να προσφέρουν μεγαλύτερη εικόνα της παραγωγής, η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών του IoT (Διαδικτύου των Πραγμάτων) και των βάσεων συνδεσιμότητας, η γρήγορη, αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο cloud είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν την υποδομή.

Η χρήση των δορυφορικών μας λύσεων, επιτρέπει αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα και αναλύσεις καίριας σημασίας για την επιχείρηση, καθώς επίσης υποστηρίζει την ασφάλεια του εργαζόμενου και μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ποιότητα της ζωής είναι επίσης βασικό κριτήριο για τους εργαζόμενους που εργάζονται στη βιομηχανία και η ισχυρή, ταχεία συνδεσιμότητα μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο σε αυτή την πτυχή της επιχείρησης.

Το σημερινό λιανικό εμπόριο και ο τραπεζικός τομέας στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία για την παροχή υπηρεσιών επόμενης γενιάς, ενισχύοντας την εμπειρία πελάτη και δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιδρούν σε όλους τους τομείς του λιανεμπορίου και του τραπεζικού κλάδου από τις πληρωμές, τις παραδόσεις, την εμπορία και τη διαχείριση ομάδων και την εκπαίδευση. Πολλές εφαρμογές καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις όπως οι εμπορικές υπηρεσίες, τα λογιστικά εργαλεία και η διαχείριση αποθεμάτων στηρίζονται πλέον στο cloud μαζί με τα συστήματα POS (Σημείο Πώλησης), CCTV (Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης), την ασφάλεια και την τηλεφωνία όπου η αξιόπιστη συνδεσιμότητα είναι υψίστης σημασίας.

Τα καταστήματα λιανικής και τα τραπεζικά υποκαταστήματα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στο ευρύτερο εταιρικό δίκτυο και οικοσύστημα για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση αποθεμάτων, την πληρότητα και την ευφυΐα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα αυτά στηρίζονται στις ψηφιακές λύσεις όπως είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τα συστήματα RFID (Ταυτοποίησης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων).

Η λύση δορυφορικής συνδεσιμότητάς μας εξασφαλίζει αξιόπιστη σύνδεση είτε ως κύρια μέθοδος, είτε για χρήση ως εφεδρικό σύστημα εκτός από την ενσύρματη/με οπτικές ίνες σύνδεση.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μελέτες Περίπτωσης

Δείτε πώς οι υπηρεσίες μας μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλούς τομείς και βιομηχανίες.

Συνδεσιμότητα για τηλεοπτικά δίκτυα

Επιχειρηματική συνέχεια

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο

Κινητό Οπισθοζευκτικό Κύκλωμα

Περιπτώσεις χρήσης πελατών

  • All Posts
  • Μη κατηγοριοποιημένο

Μερικοί Από Τους Πελάτες Που Έχουν Αναπτύξει Τις Ασύρματες Τεχνολογίες Μας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γίνετε Μεταπωλητής

Αναζητούμε πάντα εξαιρετικούς συνεργάτες για να μας βοηθήσουν να διαδώσουμε το μήνυμα και να πουλήσουμε το ευρυζωνικό δίκτυο Brdy.

Εάν διαθέτε επιχείρηση και θα θέλατε να προσθέσετε τα προϊόντα μας στη γκάμα σας – ή αν έχετε ένα κανάλι προσέγγισης κοινού που ενδέχεται να ενδιαφέρεται για τις ασύρματες ευρυζωνικές λύσεις μας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος από την ομάδα της Brdy θα χαρεί να συζητήσει αυτές τις ευκαιρίες μαζί σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε