Brdy Dla Domu

Szybki, stabilny, niezawodny

Żadnego kopania. Łatwy w konfiguracji.
Szybkie, niezawodne łącze szerokopasmowe.

Gwarancja dopasowania ceny

Znalazłeś niższą cene w innej firmie?
Pokonamy ją!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MY, EUROPASAT SP. O.O. (NUMER FIRMY: 0000576585), Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ORZYCKIEJ 6/1B, 02-695 WARSZAWA („MY”, „NAS” „NASZ”, „BRDY”), („MY”, „NAS” „NASZ”, „BRDY”), JESTEŚMY ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W ZNACZENIE RODO.

BRDY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO OCHRONY I POSZANOWANIA TWOJEJ PRYWATNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, KTÓRA SZCZEGÓŁOWO OPISUJE INFORMACJE, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERAMY, JAK JE WYKORZYSTUJEMY I JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE.

DEFINICJE

 • Administrator – OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA, ORGAN PUBLICZNY, JEDNOSTKA LUB INNY PODMIOT, KTÓRY USTALA CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 • RODO– OZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/ 46/WE.
 • Dane Osobowe – WSZELKIE INFORMACJE O ZIDENTYFIKOWANEJ OSOBIE FIZYCZNEJ LUB OSOBIE FIZYCZNEJ MOŻLIWEJ DO ZIDENTYFIKOWANIA NA PODSTAWIE JEDNEGO BĄDŹ KILKU SZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH FIZYCZNĄ, FIZJOLOGICZNĄ, GENETYCZNĄ, PSYCHICZNĄ, EKONOMICZNĄ, KULTUROWĄ LUB SPOŁECZNĄ TOŻSAMOŚĆ, W TYM ADRES IP, DANE O LOKALIZACJI ORAZ IDENTYFIKATOR INTERNETOWY .
 • Polityka Prywatności – NINIEJSZE WARUNKI PRYWATNOŚCI DANYCH.
 • Usługi – aWSZELKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BRDY.
 • Strona internetowa – https://brdy.com/pl

Główne zasady

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje traktowanie przez Brdy danych osobowych, które zbieramy od Ciebie. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których Brdy nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani do osób, których Brdy nie zatrudnia ani którymi nie zarządza.

Na stronach Witryny mogą znajdować się łącza, które prowadzą do innych witryn internetowych. Upewnij się, że zapoznałeś się z polityką prywatności innych witryn, które mogą prosić o podanie danych osobowych, zanim się na nich zarejestrujesz. Postanowienia Polityki Prywatności nie mają zastosowania do jakichkolwiek produktów, usług, stron internetowych lub treści, które są oferowane przez osoby trzecie lub posiadają własną politykę prywatności.

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Brdy gromadzi minimalną ilość Danych Osobowych w celu zarządzania Twoją interakcją z nami jako klientem, a także wszelkimi informacjami, które nam przekazujesz, wypełniając formularz kontaktowy na Stronie lub za pomocą innych środków wymienionych poniżej.

Brdy również automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje w naszych dziennikach serwera z Twojej przeglądarki, w tym Twój adres IP, typ przeglądarki i żądane strony.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Twój temat:

 • • Jeśli korzystasz z www: preferencje językowe, dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny;
 • Jeśli pozostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym za pośrednictwem Witryny: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • • Jeżeli składasz zamówienie w trakcie rozmowy telefonicznej: (oprócz tego, co zostało już zebrane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem Serwisu) imię i nazwisko, Twój numer PESEL i/lub datę urodzenia, numer Twojego dowodu osobistego; miejsce zamieszkania, adres dostawy i/lub instalacji, nazwę i numer firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku, gdy Klient jest jednoosobowym przedsiębiorcą), NIP (jeśli dotyczy), dane finansowe związane ze sprawdzeniem zdolności kredytowej;
 • • W przypadku zawarcia z nami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:(oprócz tego, co zostało już zebrane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem Serwisu lub w zamówieniu podczas rozmowy telefonicznej) dane dotyczące płatności (dane karty kredytowej/debetowej, dane bankowe do poleceń zapłaty/ płatności SEPA), dane transakcyjne, które obejmują szczegóły dotyczące płatności od Ciebie, dane użytkowania, które obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z usług, które dla Ciebie świadczymy.

Możemy zbierać te dane w następujący sposób:

 • • Podczas rozmowy telefonicznej
 • •Poprzez e-mail
 • • Poprzez formularz kontaktowy na Stronie
 • • Korespondencja pisemna
 • • Za pośrednictwem dostawców usług analitycznych, innych stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł

Brdy wykorzystuje te dane/informacje w następujących celach:

 • • w celu kontaktu z Tobą, jeśli zostawisz nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym w Serwisie, ponieważ chcesz zamówić nasze Usługi – podstawą prawną jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • • W celu zarządzania Serwisem, np. kierowania rozwojem serwisu w sposób najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom i zainteresowaniom, aby zapewnić, że treści z naszego serwisu prezentowane są w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera lub urządzenia – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes;
 • • W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami oraz dostarczania Ci informacji, produktów i usług, o które nas prosisz oraz powiadamiania Cię o zmianach w naszym serwisie – podstawą prawną jest konieczność wykonania umowa, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą;
 • • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia naszych praw lub obrony przed innymi roszczeniami – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
 • • W celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na nas jako dostawcy usług internetowych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z innych właściwych przepisów (np. nakazów sądowych, decyzji administracyjnych) – podstawą prawną jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego;
 • • W celach marketingowych – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes; w sytuacji, gdy przetwarzamy Dane Osobowe w celach marketingowych po rozwiązaniu z Tobą umowy lub w celu kierowania do Ciebie komunikatów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms – podstawą prawną jest Twoja zgoda wyrażona przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • • w celu przetwarzania transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszego szyfrowania SSL z wykorzystaniem systemów Elavon – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes;

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • • Gdy musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem;
 • • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów;
 • • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny;

Przetwarzanie w celach marketingowych

Brdy daje Ci możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie im informacji marketingu bezpośredniego, w momencie zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jeśli nie chcesz wysyłać Ci marketingu bezpośredniego, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail lub napisać do nas z prośbą o usunięcie Twojego nazwiska z naszej listy kontaktów i wszystkich baz danych (innych niż listy pomijania, aby zapewnić, że uszanujemy Twoje życzenia). Możesz do nas napisać na adres Europasat Sp. z oo, t Orzycka 6/1b, 02-695 Warszawa lub napisz do nas na adres: GDPR@brdyservice.pl

Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych bezpośrednich od Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l. Jeśli nie chcesz otrzymywać marketingu bezpośredniego od Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l. już możesz się z nimi skontaktować, korzystając z danych wskazanych w ich polityce prywatności.

Nie wysyłamy niezamówionych e-maili marketingowych na osobiste adresy e-mail (spam).

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Brdy może od czasu do czasu zmieniać tę politykę, aby uwzględnić zmiany na stronie i zmiany w gromadzonych informacjach. Jeśli dokonamy istotnych zmian w sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tym, publikując wyraźne ogłoszenie na naszych stronach internetowych lub pocztą elektroniczną.

Wszystkie wcześniejsze wersje tej polityki będą dostępne na żądanie.

POPROŚ O KONTAKT ZWROTNY